7 روش برای جلوگیری از پوسیدگی دندان کودکان

7 روش برای جلوگیری از پوسیدگی دندان کودکان   پوسیدگی دندان شایع ترین بیماری مزمن دوران کودکی است. پوسیدگی دندان، بیماری عفونی و واگیرداری است که عوامل متعددی بر شروع و پیشرفت آن اثر دارند. پوسیدگی دندان یک بیماری مسری است که از دندانی به دندان دیگر منتقل می شود و بهترین رویکرد این است […]