درمان ریشه

درمان ریشه درمان ریشه (اندو) یا RootCanal Therapy (RCT) که بین مردم با اصطلاح عامیانه عصب کُشی یا عصب کِشی مصطلح است وقتی انجام می‌شود که پوسیدگی یا شکستگی دندان بقدری عمیق است که عروق و عصاب مرکز دندان یا همان پالپ دندان را درگیر کرده باشد که منجر به گسترش عفونت به داخل ریشه […]