دندانپزشکی کودکان

دندانپزشکی کودکان childrens-dentistry کودکان از زمانی که دندان های شیری شروع به رویش در دهانشان میکند. (حدود۶ ماهگی) تا زمانی که آخرین دندان شیری در دهانشان باقی می ماند (حدود ۱۲ سالگی ) می توانند خدمات تخصصی دندانپزشکی اطفال را دریافت کنند . که شامل موارد زیر است : ۱- معاینه و ویزیت منظم که […]